QHSE-beleid

KAM-Beleid

Het ondernemingsbeleid van Lamers High Tech Systems is gericht op continuïteit van de organisatie. De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen kan worden gewaarborgd als de zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu een wezenlijk onderdeel is van het totale ondernemingsbeleid.
De directie stelt zich voortdurend ten doel om de voorschriften en regels die verband houden met geldende wet- en regelgeving strikt na te leven. Ook anticipeert zij op toekomstige ontwikkelingen.
Het ondernemingsbeleid van Lamers HTS bevat de onderstaande doelstellingen:

– Kwaliteit

Het is van belang dat Lamers HTS levert wat met klanten is overeengekomen en dat producten of diensten minimaal voldoen aan de verwachtingen van deze klant. Het beleid is er dan ook op gericht om producten of diensten te leveren die van hoogwaardige kwaliteit zijn. Lees meer

– Gezondheid

Lamers HTS waarborgt goede arbeidsomstandigheden, die minimaal voldoen aan de vigerende Arbo-wetgeving. Het ondernemingsbeleid bevat de onderstaande doelstellingen. lees meer

– Veiligheid

Veiligheid is de kernwaarde van Lamers HTS. Het is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie om effectief toezicht te houden op het naleven van de regels en de te nemen maatregelen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle werknemers werkzaam bij of werkzaam voor Lamers HTS lees meer

– Milieu

Lamers HTS wil het milieu beschermen door het voorkomen of verkleinen van de negatieve effecten van producten, productie en installatie op het milieu. Hierbij wordt minimaal voldaan aan de vigerende milieuwetgeving, lees meer