Gezondheid

Arbeidsomstandigheden
Lamers HTS waarborgt goede arbeidsomstandigheden, die minimaal voldoen aan de vigerende Arbo-wetgeving. Het ondernemingsbeleid bevat de onderstaande doelstellingen.

  • Het voeren van een zodanig ondernemingsbeleid dat ziekteverzuim van de medewerkers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.
  • Het in beeld hebben en houden van de risico‚Äôs die het werk voor de werknemers met zich meebrengt.
  • Het activeren en onderhouden van het bewustwordingsproces door ervaringen met elkaar te delen tijdens reguliere overleggen.
  • Het geven van passende arbeid aan medewerkers, zo nodig aangevuld met daartoe noodzakelijke opleidingen en/of loopbaanbegeleiding. Het doel hiervan is dat het werk op gemotiveerde wijze wordt uitgevoerd (welzijn).