Kwaliteit

Kwaliteit
Het is van belang dat Lamers HTS levert wat met klanten is overeengekomen en dat producten of diensten minimaal voldoen aan de verwachtingen van deze klant. Het beleid is er dan ook op gericht om producten of diensten te leveren die van hoogwaardige kwaliteit zijn.

Continue verbetering

Elke werknemer van Lamers HTS dient te streven naar een voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Deze zaken zijn van een groot belang voor een gezonde toekomst van het bedrijf. Nieuwe ideeën hieromtrent worden door de directie zeer op prijs gesteld.
Jaarlijks stellen we concrete en toetsbare KAM-doelstellingen vast die van belang zijn voor zowel de prestaties als de verwachtingen van klanten en medewerkers. Jaarlijks evalueren we ook de resultaten en stellen we nieuwe doelstellingen vast. Daarbij streven we naar continue verbetering van kennis en competentie van werknemers en naar continue verbetering van Lamers HTS in de breedste zin.

Managementsysteem
Het managementsysteem van Lamers HTS heeft als toepassingsgebied: het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, assembleren, leveren, installeren, testen en kwalificeren van werktuigbouwkundige installaties, in het bijzonder regel- en distributiesystemen voor hoog zuivere gassen en chemicaliën, uitgevoerd in RVS en kunststof.

De directie en het management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het uitleggen van het QHSE-beleid. Een actieve inzet van alle medewerkers zorgt voor realisatie van het QHSE-beleid. Dit gebeurt op basis van een heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie. We creëren noodzakelijke voorwaarden en stellen moderne middelen ter beschikking.

Periodiek wordt het QHSE-beleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden.
Hierbij letten we erop of het beleid blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook blijven we de kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten in relatie tot de bedrijfsactiviteiten kritisch volgen. Met als resultaat doeltreffende doelstellingen om continue verbetering van de organisatie te bevorderen.

Certificaten
Lamers High Tech Systems voldoet met betrekking tot het geïntrigeerde managementsysteem aan de eisen en voorwaarden gesteld in:

NEN-EN-ISO 9001:2008, kwaliteitsmanagementsysteem
OHSAS 18001:2007, arbomanagementsysteem
NEN-EN-ISO 14001:2004, milieumanagementsysteem
VCA** 2008/5.1, veiligheidsbeheerssysteem

De uitgebreide en intensieve zorg voor kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid bewijst dat veilig, gezond en milieubewust werken hoog in het vaandel staat.