Milieu

Milieu
Lamers HTS wil het milieu beschermen door het voorkomen of verkleinen van de negatieve effecten van producten, productie en installatie op het milieu.
Hierbij wordt minimaal voldaan aan de vigerende milieuwetgeving, in de eerste plaats door het reduceren van de CO2-emissie van LHTS gedurende de looptijd van het Nijmeegs Energie Convenant 2.0 (2013-2014-2015) met ten minste 9% (3×3%) t.o.v. de CO2-footprint opgesteld op basis van de gegevens van 2012. Dit willen wij bereiken door:
– een geleidelijke overgang van de inkoop van “grijze” stroom naar de inkoop van “groene” stroom;
– het verminderen van het verbruik van elektriciteit en gas met 2 % per jaar, ieder jaar;
– het kopen van CO2 compensatie voor de leaseauto’s;
– een onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van ledverlichting binnen onze panden;
– een onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van zonnecollectoren op onze panden;
– een onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van aansluiten op het warmtenet.

In de tweede plaats voldoen wij aan vigerende milieuwetgeving door afvalstoffen te reduceren met 2% per jaar, ieder jaar.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De directie van Lamers HTS heeft besloten dat gestreefd zal worden naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit moet worden bereikt door een bewustwordingsproces rondom MVO.

Naast “kwaliteit” behoren ook “arbeidsomstandigheden”, “veiligheid” en “milieu” tot de basisprincipes van het ondernemingsbeleid. Dit houdt in dat Lamers HTS hiermee tegemoet komt aan klanten die een minimale milieubelasting eisen en prioriteit geven aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.
Lamers HTS vindt het belangrijk dat er een optimale balans bestaat tussen de elementen “mens”, “milieu” en “zakelijk belang” ofwel de drie pijlers van het onderhanden zijnde KAM-managementsysteem: People, Planet en Profit.
Duurzaam omgaan met mensen, milieu en het zakelijk belang is niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering.