Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is de kernwaarde van Lamers HTS. Het is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie om effectief toezicht te houden op het naleven van de regels en de te nemen maatregelen.
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle werknemers werkzaam bij of werkzaam voor Lamers HTS, om aan veiligheid invulling te geven. Hierbij streven we naar het bereiken van “Zero Accidents”.

Ongevallen worden voorkomen door:
werkzaamheden uitsluitend te laten uitvoeren door werknemers in het bezit van een veiligheidscertificaat;

  • Een gedegen introductie bij indiensttreding of wijzigen van werklocaties;
  • werknemers te laten werken met veilige moderne bedrijfsmiddelen en gereedschappen;
  • Het houden van werkplekinspecties om eventuele gevaren vroegtijdig te signaleren en weg te nemen;
  • Het houden van een startwerkoverleg voor aanvang van werkzaamheden;
  • Het geven van juiste veiligheidsvoorlichting in de vorm van toolboxmeetingen;
  • werknemers een LMRA uit te laten voeren voor aanvang van de werkzaamheden en gesignaleerde arbeidsrisico’s weg nemen;
  • Het houden van gedragsobservaties in de vorm van “behavioural safety visits” om werknemers te kunnen helpen bij het herkennen en voorkomen van onveiligheden;
  • Het analyseren van (bijna) ongevallen en onveilige situaties om doeltreffende maatregelen voor te stellen, om herhaling te voorkomen.